През 2003 г. след методична подготовка и успешна инспекция от международния комитет BUREAU VERITAS CERTIFICATION HELLAS SA.), нашата фирма бе удостоена със сертификат за качество EN ISO 9001:2000. Този сертификат се подновява на всеки три години от същия комитет, като същевременно се извършват ежегодни, внимателни проверки за поддържане на изискванията за качество.

С получаването на този сертификат нашата фирма спечели:

1. Добра организация в бизнеса
2. Време във всички функциониращи процеси
3. Високорезултатност в контрола на:
· Производството
· Продуктите на склад
· Оборудването
· Обслужването
· Вносителите и сътрудниците
4. Възможност за участие в конкурси в държавния сектор
5. Методичност
6. Конкурентоспособност
7. Непрекъснато задоволяване на изискванията на своите клиенти.

Този сертификат репрезентира международната известност на фирмата ни и търговската марка DIMAX, базираща се на обвързването ни с клиентите, както и с непрекъснатото подобряване на обслужването и постигането на фирмените цели, които сме си поставили при създаването й.