Στην εταιρεία, απο το έτος 2003, και μετα απο μεθοδική προετοιμασία και επιτυχή επιθεώρηση αξιολόγησης απο εξουσιοδοτημένο διεθνή φορέα (BUREAU VERITAS CERTIFICATION HELLAS SA.), έχει απονεμηθεί πιστοποιητικό ποιότητας κατά το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2000.
Το εν λόγω πιστοποιητικό ανανεώνεται κάθε τρια χρόνια, με ενδιάμεσες ετήσιες επιθεωρήσεις επιτήρησης απο τον ίδιο φορέα, κατά τις οποίες πάντοτε διαπιστώνεται η ακριβής και με ιδιαίτερη επιμέλεια τήρηση όλων των διατάξεων του προτύπου.
Με την απόκτηση αυτού του πιστοποιητικού η εταιρεία πέτυχε:
 1. Ολοκλήρωση της οργάνωσης της επιχείρησης.
 2. Κέρδος χρόνου σε όλες τις λειτουργικές διαδικασίες.
 3. Αποτελεσματικό έλεγχο
  • Της παραγωγής
  • Των αποθεμάτων
  • Του εξοπλισμού
  • Του προσωπικού
  • Των προμηθευτών και συνεργατών
 4. Δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς του Δημοσίου
 5. Μεθοδολογία
 6. Ανταγωνιστικότητα
 7. ‘Ανοδο της θέσης της στο χώρο που δραστηριοποιείται
 8. Ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων όλων των πελατών της σε συνεχώς αυξανόμενο βαθμό.
Το πιστοποιητικό αυτο αντιπροσωπεύει την διεθνή αναγνώριση της δραστηριότητας της Δ.ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
που βασίζεται στη δέσμευση με τους πελάτες μας, καθώς και τον στόχο για διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών και των εταιρικών στόχων απο την ίδρυση μας.