ΔΙΣΚΟΣ ΠΤΕΡ. ΧΑΛ. SΤD CΟRUΝDUΜ 115*22 ΣΧ. 29 ΠΑΧ. 60